Skip to main content

Links met de Wenumse Watermolen

Het Erfgoedplatform Apeldoorn (EPA) bestaat sinds 2002 als een samenwerking van cultuurhistorische organisaties. Sinds 2013 is het samenwerkings-verband omgezet in de Stichting Erfgoed Platform Apeldoorn. 
De doelstelling van de stichting is vooral het in gezamenlijkheid organiseren van activiteiten voor de Apeldoornse samenleving en belangstellenden van elders in den lande.

Op 24-10-1923 is de Buurtvereniging/Dorpsraad voor Wenum-Wiesel en het Noordelijk gedeelte van Noord Apeldoorn opgericht en goedgekeurd bij koninklijk besluit op 18-03-1941.
Het doel van de vereniging is de behartiging van zowel individuele als collectieve belangen van de bewoners van het werkgebied, en het bevorderen van de goede verstandhouding tussen de leden-bewoners.

Kopermolenpad - Klompenpad

Kopermolen klompenpad. Voor een prachtige wandeling door en landschap wat ooit gevormd is door de aanwezigheid van 5! watermolens. Het pad loopt o.a. langs onze molen. Mochten we open zijn, altijd welkom voor uitleg!

Houtzaagmolen

We willen u iets vertellen over een aantal specifieke aspecten van houtzaagmolen. Ofwel: hoe zaagt een houtzaagmolen? Om dit goed te kunnen begrijpen is het belangrijk om te weten wat een zaag is en wat zagen eigenlijk is.

Overzicht watermolens in Europa

Een compleet overzicht van watermolens in Europa. Altijd mooi om tijdens je vakantie eens een collega te bezoeken.

Een watermolen is een ‘levende molen’ als aan vijf “W’-voorwaarden wordt voldaan:
- water
- waterwerken
- waterrad
- werktuig
- werking

Gilde van Molenaars

Eind zestiger jaren van de vorige eeuw is een kleine groep van enthousiaste molenliefhebbers gestart met het organiseren van een opleiding tot vrijwillig molenaar. Uit dit initiatief is in 1972 'Het Gilde van Vrijwillige Molenaars' voortgekomen.

Molenmaatjes (voor kinderen)

Molens zijn werktuigen die worden aangedreven door wind of door water. Dit zijn de windmolens en de watermolens. Dit zijn de twee grootste groepen molens. Daarnaast kennen we nog handmolens en rosmolens die worden aangedreven door de mens of door een paard.

Video: Hoe werkt de watermolen?

de Bekenstichting.
Welkom op de site van de Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken, ook wel kortweg Bekenstichting genoemd. Deze website informeert u over het Veluwse sprengen- en bekenlandschap en over de activiteiten van de stichting,

De Hollandsche molen