Skip to main content

Bekende namen uit de geschiedenis van de molen

*Daniëlszn. de Jongh 1721-1796

De man aan wie we de Rotterdamse Kopermolen te danken hebben, bouwde de Wenumse watermolen in 1768 om tot kopermolen. Hij was ook degene die de molenvijver (een 'wijer') liet graven en de molenbrug liet metselen. In de brug is nog een steen te vinden met zijn signatuur 'D de J'.

** de Familie van Bree

*Gerrit Goedhart, 1936-2022

Heeft bijna 60 jaar een actieve bijdrage geleverd aan het behoud van de molen.

Geboren in Ede in een familie van molenaars, haalde in1956 z'n molenaarsdiploma en kwam in 1962 in dienst bij de Fa. van Bree in de verkoop. Na de restauratie  in 1983 werd hij aangesteld als vrijwillig molenaar, hetgeen hij gedaan heeft tot hij in 2021 vanwege gezondheidsproblemen  moest stoppen.  

“Eind jaren zestig veranderde er heel veel in de molenaarswereld. We zaten vlak onder Apeldoorn en de stad begon enorm uit te breiden waardoor alle kleinere boerenbedrijven verdwenen. Dat waren klanten waar wij een goede band mee hadden en waar we ook van bestonden. Ik kan mij nog herinneren dat we, in 1965 zal het geweest zijn, 200 ton boerengraan maalden. Daarnaast ging men snijmais verbouwen in plaats van graan, dat bracht 1000 gulden per hectare meer op en de boeren hadden er veel minder werk aan. Ze belden de loonwerker en die maakte alles voor hen in orde. Daardoor kwam in 1967 de molen stil te staan, hij had zijn functie verloren. Wel hebben we nog jarenlang een bak rogge gedraaid voor de toenmalige bakkers. In deze buurtschap hadden we 8 of 9 bakkers. Maar dat is ook allemaal voorbij.”